مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان درخصوص تمهیدات و پیش بینی های لازم برای بازگشت
زائرین اربعین حسینی (ع) گفت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، ۱۳ تا ۱۸ شهریورماه اوج سفرهای
بازگشت زائرین است.


کرمان سلامت: احسان عراقی زاده افزود: با توجه به این که اوج بازگشت زائرین از ۱۳ الی ۱۸ شهریورماه است لذا زائرین
باید سفرهای خود را برنامه ریزی و مدیریت کنند و از طریق هر مرزی که از کشور خارج شدند از همان مرز
هم به میهن بازگردند.


عراقی زاده تصریح کرد: با توجه به ازدحام وشلوغی حین بازگشت زوارانف افراد کم توان، بیمار و سالخورده
برای تردد آسان سعی کنند برای برگشت خود زودتر اقدام کنند.


مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان خاطرنشان کرد: زائرین سعی کنند در سفرهای بازگشت
خود از اطلاعات سامانه اطلاع رسانی ۱۴۱ برای برنامه ریزی سفرهای جاده ای استفاده کنند.


دکترعراقی زاده با اشاره به این مهم که همچنان پیشنهاد ما برای زائرین استفاده از شماره تلفن و اپ ۱۴۱
برای ارسال، پیشنهادات و یا انتقادات شان است افزود: علاوه بر این شماره سامانه های ۲۰۰۰۱۴۱ و
۱۰۰۰۱۴۱ برای ارسال نظرات مسافران و زائران از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در نظر
گرفته شده است.

منبع: راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان

By admin