درباره ما

پایگاه خبری کرمان سلامت از سال ۱۳۹۸ به دنبال تغییر وضعیت انتشار ماهنامه کرمان سلامت و با نگاه حفاظت از محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف از راه اندازی این پایگاه خبری؛اطلاع رسانی و آگاهی بخشی فارغ از جانب داری در زمینه های مختلف است که در این بین سعی بر آن دارد در حوزه ورزش و سلامت جامعه با نگاهی تخصصی ورود کند.

امید آن دارد با نقدهای سازنده وارزشمند خود ما را در این راه یاری رسانید.

محمد پورعسکری / صاحب امتیاز و مدیرمسول