با تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت، برای اولین بار در مرکز قطب هشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور از مهرماه سال ۱۴۰۲، دانشجو تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی در تغذیه (تغذیه جامعه) در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان پذیرش می شود.

کرمان سلامت: مدیر گروه تغذیه دانشکده بهداشت در این رابطه گفت: کمبود نیروی متخصص در رشته علوم بهداشتی در تغذیه و نیاز مبرم به دوره تحصیلات تکمیلی به منظور تربیت نیروهای زبده در رشته علوم بهداشتی در تغذیه برای مراکز بهداشتی-درمانی و نیز درخواست های متعدد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و شاغلین این رشته در مراکز بهداشتی-درمانی از ضرورت های تاسیس دوره تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی در تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود و برای رسیدن به این هدف در هشت سال گذشته تلاش های زیادی صورت گرفت تا محقق شود.

دکتر محمدرضا محمودی افزود: خوشبختانه بورد تغذیه در بازدیدی که در اواخر اردیبهشت ماه امسال از گروه تغذیه دانشکده بهداشت داشتند، با تاسیس این دوره موافقت کردند و دبیرخانه علوم پایه پزشکی و شورای گسترش وزارت بهداشت نیز با تاسیس این دوره موافقت کرده است.

وی ادامه داد: با تلاش های معاون آموزشی دانشگاه، سازمان سنجش با جذب ۵ دانشجوی کارشناسی ارشد “علوم بهداشتی در تغذیه” از مهرماه سال ۱۴۰۲ موافقت کرده است.

وی از تلاش های مسئولان دانشگاه به ویژه معاون آموزشی و نیز مسئولان دانشکده بهداشت برای کسب این موفقیت قدردانی کرد.

منبع: روابط عمومی علوم پزشکی کرمان

By admin