طرح مردم با ورزش با حضور وحید محمدی رئیس هیات ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی استان کرمان برگزار شد.

کرمان سلامت: طرح ورزش با مردم این هفته با استقبال شرکت کنندگان، در پارک شهید باهنر برگزار و در پایان از برترین های رشته هفت سنگ مهارتی تجلیل شد.

وحید محمدی رئیس هیات استان در حاشیه این برنامه گفت: طرح ورزش با مردم با مشارکت هیات ورزشهای همگانی استان پنجشنبه ها در پارکهای شهر کرمان اجرا می شود.

وی افزود: این برنامه تاکنون در پارکهای مادر و شهید باهنر با استقبال مردم مواجه شده و هفته آینده در پارک پدر برگزار می شود.

گذرگاه ورزش این هفته با حضور وحید محمدی رئیس هیات استان، محمد پورعسکری رییس هیات شهرستان کرمان، امیر جعفری رئیس هیات ورزشهای همگانی استانی و حمید شیردل دبیر این هیات برگزار شد.

برنامه های ورزشی، برپایی نماز، زیارت عاشورا از جمله برنامه های اجرا شده بود.

By admin