در امتداد سلسله گفت و گوهای تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم با فعالان محیط زیست مدرسه روزنامه نگاری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با مشارکت گروه توسعه و دگرگونی های اجتماعی برگزار می کند:

«موانع سیاست ورزی محیط زیستی در ایران»

علاقمندان می توانند یکشنبه ۲۵ تیرماه راس ساعت ۹ شب این گفت و گو را از طریق لینک ذیل دنبال کنند:

https://www.skyroom.online/ch/zagrosmehraban/goftogohayeab

By admin