رئیس هیات ورزش روستایی عشایری و بازیهای بومی محلی شهرستان کرمان گفت: مسابقات مس رستلینگ(چوبکشی) قهرمانی استان جمعه دهم شهریورماه به میزبانی شهر کرمان برگزار می شود.

 کرمان سلامت: رئیس هیات ورزش روستایی عشایری و بازیهای بومی محلی شهرستان کرمان گفت: مسابقات مس رستلینگ(چوبکشی) قهرمانی استان جمعه دهم شهریورماه به میزبانی شهر کرمان برگزار می شود.

محمد پورعسکری گفت: چوبکشی جز رشته های جذاب و قدرتی زیر مجموعه این هیات می باشد که طی سال های اخیر با استقبال ورزشکاران مواجه شده است.

وی افزود: از آن جا که این رشته در میان جامعه کارگری طرفداران زیادی دارد بهتر آن دیدیم مسابقه مذکور به صورت مشارکتی برگزار شود، که جا دارد از حمایت های آقای نخعی رئیس محترم هیات های ورزش کارگاری و آقای محمدی رئیس محترم هیات ورزش روستایی عشایری و بازیهای بومی محلی استان کمال تشکر را داشته باشیم.

رئیس انجمن ورزش روستایی هیات کارگری استان ادامه داد: این مسابقات ویژه آقایان، در ۶وزن و طبق قوانین و مقررات کشوری برگزار و به  نفرات اول تا سوم جوایز نقدی به همراه حکم و مدال اهدا می شود.

پورعسکری تصریح کرد: همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان، سازمانی فرهنگی ورزشی شهرداری و حمایت مجتمع فرو آلیاژ رباط زمینه ساز اجرای این مسابقات است که جدا دارد قدردان متولیان آنها باشیم.

وی یادآور شد: اولین دوره مسابقات مس رستلینگ خانواده کارگری اردیبهشت ماه به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار شد.

By admin