ماه: اردیبهشت ۱۴۰۳

خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر، همانند سایر بیمه ها است

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور گفت: خدماتی که بیمه‌شدگان این صندوق دریافت می‌کنند همانند سایر صندوق‌ های بیمه اجتماعی است. کرمان سلامت/ سمیرا سجادی: بیت الله…