شکارچیان غیرمجاز کل و بز وحشی ،،سه قطعه کبک دستگیر و یک قبضه سلاح گلوله زنی ۲۷۰,یک قبضه سلاح گلوله زنی برنو کشف و ضیط گردید.

کرمان سلامت: محمد کمالی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت گفت :محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت شکارچیان متخلف را که اقدام به شکار کل و بز وحشی در منطقه جبالبارز شمالی کرده بودند دستگیر کردند .

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت گفت: ماموران اجرایی این اداره با همکاری پاسگاه نیروی انتظامی محمد آباد موفق شدند شکارچیان کل و بز وحشی را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: از افراد مذکور مقداری گوشت شکار شده کل و بز وحشی،سه قطعه کبک یک قبضه سلاح گلوله زنی ۲۷۰,یک قبضه سلاح گلوله زنی برنو و سایر ادوات شکار را کشف و ضبط کنند.
کمالی اظهار داشت: پرونده این متخلفان پس از صورتجلسه اولیه و پیوست مستندات موجود، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.
وی بیان کرد: بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیر مجاز هر یک راس بز وحشی معادل هفتاد و پنج میلیون تومان و هر قطعه کبک سه میلیون ریال تعیین شده است که این مبلغ فقط بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست می باشد و علاوه بر این متهمان در دادگاه به جرم شکار غیر مجاز جانواران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان 

By admin