مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان کرمان گفت: بازدید مسافران نوروزی و گردشگران از اماکن تاریخی و فرهنگی این استان نسبت به مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.

کرمان سلامت: فریدون فعالی، گفت: از ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تا ۴ فروردین‌ ماه ۱۴۰۲، بیش از ۹۰ هزار نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی این استان بازدید کرده‌ اند.

وی افزود: در بین اماکن تاریخی این استان تاکنون باغ شاهزاده ماهان با ۳۵ هزار و ۱۰۹ نفر بیشترین تعداد بازدید کننده را به خود اختصاص داده و حمام گنجعلیخان با ۲۰ هزار و ۸۹۴ نفر و ارگ تاریخی بم با ۱۷ هزار و ۲۸۶ نفر رتبه‌ های دوم و سوم بازدید مسافران و گردشگران را کسب کرده اند.

مدیر کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان کرمان خاطرنشان کرد: در روز چهارم فروردین‌ ماه سالجاری نیز ۲۵ هزار و ۱۳۸ نفر از اماکن تاریخی بازدید داشته‌ اند.

By admin