ماساژتراپیست کرمانی به اردو تیم ملی هندبال نوجوانان ساحلی کشور دعوت شد.

سامان صادقی به اردو تیم ملی نوجوانان هندبال ساحلی جهت شرکت در مسابقات آسیایی تایلند ۲۰۲۴ دعوت شد.
حضور به عنوان تراپیست فصل گذشته تیم صنعت مس هندبال کرمان، از جمله سوابق صادقی می باشد.

By admin