با رای مجمع انتخاباتی هیات اسکیت استان کرمان، دکتر امیررضا آشورماهانی برای یک دوره چهارساله دیگر به ریاست این هیات منصوب شد.

کرمان سلامت: پس از انتخاب دکتر آشور ماهانی، اعضا هیات رئیسه اسکیت استان با رای مجمع معرفی شدند:
نایب رئیس: حدیث محمدی
خزانه دار: منصور زحکمتش
کارشناس خبره: حسین صداقت زاده
عضو هیات رئیسه: روح ا… نیک طبع
عضو هیات رئیسه: حسین ریاحی

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در این مجمع گفت: یکی از اهداف بزرگ ما توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرانه ورزش است.

میثم پاریزی افزود: هر کسی که متقاضی احداث مجموعه های ورزشی باشد این آمادگی را داریم از طریق ماده ۲۷ هرگونه همکاری جهت تسهیل روند سرمایه گذاری و صدور مجوزها داشته باشیم، تا از اماکن و زمینهای تحت تملک این اداره کل استفاده کند.

پاریزی تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سرمایه گذاری در حوزه ورزش توجیه پذیر است.


By admin