۸۳ کشته، نتیجه سفرهای نوروزی در استان کرمان

دسته‌بندی نشده , سلامت تاریخ انتشار: 02/01/14 بدون نظر  

اندازه فونت    
۸۳ کشته، نتیجه سفرهای نوروزی در استان کرمان

گزارش آماری تجمیعی سلامت استان کرمان در طرح سلامت نوروزی از ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ فروردین سال جاری اعلام شد.

کرمان سلامت: این گزارش از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان منتشر و طبق آن در طرح نوروزی آمار ذیل ثبت شد:

فوتی تصادفی: ۸۳ نفر
فوتی غیر تصادفی: ۵۳۶ نفر
مصدومان تصادفی انتقال یافته توسط اورژانس: ۲۵۵۲ نفر
بیماران غیر تصادفی انتقال یافته توسط اورژانس: 3930 نفر
مصدومان تصادفی درمان شده در محل حادثه: ۸۹۹ نفر
بیماران غیر تصادفی درمان شده در محل: ۴۷۷۵ نفر
مراجعین به اورژانس بیمارستان ها: 226هزار و ۵۵۳ نفر
بیماران سرپایی اورژانس  بیمارستان ها: ۱۹۸هزار ۹۶۹نفر
بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان ها: ۲۷هزار۴۵۰نفر
بیماران منتقل شده به بخش های ویژه: ۱۶۲۰ نفر
بیماران منتقل شده از اورژانس به بخش های عادی: ۸۰۷۶ نفر
تعداد موالید: ۲۴۲۳ مورد
اعمال جراحی اورژانسی: ۲۹۳۰ مورد
اعمال جراحی غیر اورژانس: ۳۵۷۱ مورد
اعزام های بین بیمارستانی: ۷۱۸ مورد
موارد احیاء موفق: ۶۰ نفر
تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن: ۳۰۳۶۶ مورد
مقدار مواد غذایی فاسد جمع آوری شده: ۴۶۷۷۸ کیلوگرم
مراکز و اماکن متخلف تعطیل شده: ۶۰۵ مورد

(مرکز هدایت عملیات بحران / دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

مطالب مرتبط
رفتن به ابتدای صفحه