دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری با اشاره به افزایش شیوع اعتیاد بانوان نسبت به دهه گذشته، گفت: نرخ شیوع اعتیاد بانوان در کشور، با اختلاف، پایین‌تر از نرخ جهانی و در حدود  ۶ دهم درصد است.

کرمان سلامت: سردار اسکندر مومنی ابراز داشت: نرخ شیوع اعتیاد بانوان در جهان بیش از پنج درصد است.

وی با اشاره به اینکه حتی یک معتاد زیاد است، بیان کرد: سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال و چند ماه است و نرخ شیوع پنج است و وضعیت کشور نسبت به جهان مطلوب است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: میانگین سن اعتیاد در جهان ۱۹ و نرخ شیوع هفت است.

وی یادآور شد: ۷۰۰ تن مواد مخدر در کشور طی ۱۰ ماه گذشته کشف شد و ایران براساس گزارش‌های بین المللی رتبه اول در زمینه کشف مواد مخدر دارد.

وی افزود: ۷۰ درصد کشف مواد مخدر طی ۱۰ ماه گذشته سنتی و ۳۰ درصد صنعتی بود و ۷۰ درصد کشف مواد مخدر در مناطق شرقی و حاشیه شرق کشور بود.

سردار مومنی اظهار داشت: ۷۰ درصد کشف مواد مخدر ناشی از اقدامات اطلاعاتی است که این اقدامات به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان ضربه زده است.

وی یادآور شد: استرداد اموال قاچاقچیان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کمتر و شهدای کشور هم در زمینه مبارزه با اعتیاد کمتر و تلفات اشرار بیشتر شد و شاخص‌ها بهبود یافته است.

وی یادآور شد: طی یکسال گذشته ۱۲ نفر در راه مبارزه با اعتیاد در کشور شهید شدند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری گفت: طرح «یاری‌گران زندگی» در ۴۰ هزار مدرسه اجرا شد و افزایش اجرای این طرح به۸۰ هزار مدرسه پیگیری و پیش‌بینی می‌شود و در سال آینده در تمام مدارس این طرح اجرا شود.

طرح «یاریگران زندگی در روستا» با هدف خودمراقبتی و یاری‌رسانی دانش‌آموزان نسبت به یکدیگر برای پیشگیری از اعتیاد بین این گروه از جامعه برنامه‌ریزی شده تا بتوانند با همراهی و همفکری در برابر این بلای خانمان‌سوز و آسیب‌های اجتماعی ایمن بمانند.

منبع: ایرنا

By admin