چگونه دست بدهیم؟

اجتماعی تاریخ انتشار: 01/04/31 بدون نظر  

اندازه فونت    
چگونه دست بدهیم؟
امیدواریم زودتر شرایطی به لحاظ کرونا ایجاد شود که بتوانیم به یکدیگر دست بدهیم
 1. زودتر از فرد بزرگ تر یا مقام بالاتر، دست خود را پیش نبرید( دست دادن از بزرگ ترها یا مقام بالاتر است).
 2. وقتی وارد جمعی می شوید، لازم نیست به همه دست بدهید. بهتر است با آرامش بایستید و احوال پرسی کنید( به خصوص وقتی دیگران نشسته باشند یا مشغول انجام کاری باشند).
 3. با افرادی که صمیمی نیستید، دست دادن نه باید خیلی سرد و نه خیلی محکم باشد.
 4. بهتر است هنگام دست دادن، دست کش خویش را از دست خارج کنید.
 5. وقتی کسی دست خویش را جهت احوال پرسی پیش می آورد، وی را معطل نگذارید.
 6. با نوک انگشتانتان دست ندهید.
 7. هنگام احوال پرسی و دست دادن، بهتر است ارتباط چشمی نیز برقرار کنید.(به جای این که به پایین یا جایی دیگر نگاه کنید).
 8. هنگام دست دادن، کلید یا چیز دیگری در دست نداشته باشید.
 9. به منظور احترام بیش تر، بهتر است از ماشین پیاده شوید، سپس دست دهید و احوال پرسی کنید.
 10. برای دست دادن، دست خود را از فاصله دور دراز نکنید.
 11. با دست آلوده به دیگران دست ندهید.
 12. وقتی بخواهید به چند نفر دست بدهید، با آنان ارتباط چشمی نیز برقرار کنید.( نه این که با نفر اول صحبت کنید و به بقیه فقط دست دهید).
 13. وقتی دست شما خیس است، برای دست دادن پیش قدم نشوید. کرمان سلامت
مطالب مرتبط
رفتن به ابتدای صفحه