برچسب: ترکیه

موفقیت نماینده کرمان در مرحله اول، اردو تیم ملی مینی فوتبال

نماینده هیات ورزش روستایی و بازهای بومی محلی استان کرمان در اردو تیم ملی مینی فوتبال، موفق به حضور در جمع منتخبان برای برگزاری دومین مرحله این اردو شد. کرمان…