چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشتم تیر در سراسر کشور برگزار شد.

کرمان سلامت:  آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳
استان آذربایجان شرقی

پزشکیان : ۱۰۶۷۰۸۸  ( ۷۶.۱٪ )
جلیلی : ۲۴۴۰۷۶   (۱۷.۴۱٪)
قالیباف : ۵۷۴۳۲   (۴.۱٪)
پورمحمدی : ۷۲۷۶   (۰.۵۲٪)
کل آراء: ۱۳۷۵۸۷۲
میزان مشارکت: ۴۰ درصد

استان اردبیل
مسعود پزشکیان: ۳۸۲ هزار و ۶۰۰
سعید جلیلی: ۷۲ هزار و ۸۰۰
محمدباقر قالیباف: ۳۶ هزار و ۳۰۰
مصطفی پورمحمدی: ​۲ هزار و ۶۷۶
کل آراء: ۵۰۴ هزار و ۶۰۲
میزان مشارکت: ۴۸.۵ درصد

استان ایلام
مسعود پزشکیان: ۱۱۹ هزار و ۸۴۳
سعید جلیلی: ۴۴ هزار و ۷۰۶
محمدباقر قالیباف: ۳۰ هزار و ۸۵۲
مصطفی پورمحمدی: یک هزار و ۷۰۴
کل آراء:
میزان مشارکت: ۴۷ درصد

استان بوشهر
مسعود پزشکیان: ۱۴۴ هزار و ۱۳۸
سعید جلیلی: ۱۶۷ هزار و ۲۱۷
محمدباقر قالیباف: ۴۰ هزار و ۸۵۰
مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۶۱۸
کل آراء: ۳۷۴ هزار و ۳۴۵
میزان مشارکت: ۴۶.۵  درصد

استان چهارمحال و بختیاری
مسعود پزشکیان: ۱۲۳ هزار و ۴۶
سعید جلیلی: ۱۱۸ هزار و ۵۲۳
محمدباقر قالیباف: ۲۸ هزار و ۲۳۱
مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۴۶۴
کل آراء: ۲۸۲ هزار و ۲۶۴
میزان مشارکت: ۴۰ درصد

استان خراسان جنوبی
مسعود پزشکیان: ۱۰۲ هزار و ۳۵۴
سعید جلیلی: ۲۲۵ هزار و ۸۲۵
محمدباقر قالیباف: ۴۸ هزار و ۷۷۶
مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۳۱۹
کل آراء: ۳۹۱ هزار و ۳۲۹

استان خراسان رضوی
مسعود پزشکیان: ۲۷.۴ درصد آرا
سعید جلیلی: ۵۰.۲ درصد آرا
محمدباقر قالیباف: ۱۷.۸ درصد آرا
مصطفی پورمحمدی: ۰.۸ درصد آرا
کل آراء: ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۶۹۶
میزان مشارکت: ۴۹.۳۹  درصد

استان خراسان شمالی
مسعود پزشکیان: ۱۱۵ هزار و ۶۹۷
سعید جلیلی: ۱۱۵ هزار و ۶۷۲
محمدباقر قالیباف: ۵۷ هزار و ۶۳۸
مصطفی پورمحمدی: ​یک هزار و ۲۶
کل آراء: ۳۰۵ هزار
میزان مشارکت: ​۴۵ درصد

استان خوزستان
مسعود پزشکیان: ۹۷ هزار و ۴۷
سعید جلیلی: ۱۸۳ هزار و ۲۹
محمدباقر قالیباف: ۴۱ هزار و ۲۴
مصطفی پورمحمدی: یک هزار و ۷۸
میزان مشارکت: ​۲۹.۶

استان سمنان
مسعود پزشکیان: ۷۳ هزار و ۲۸۷
سعید جلیلی: ۱۳۷ هزار و ۸۱
محمدباقر قالیباف: ۳۴ هزار و ۷۵۹
مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۳۰۲
میزان مشارکت: ۴۹.۲  درصد

استان فارس
مسعود پزشکیان: ۵۳۲ هزار و ۹۴۷
سعید جلیلی: ۶۳۴ هزار و ۲۹۴
محمدباقر قالیباف: ۱۳۲ هزار و ۸۴۸
مصطفی پورمحمدی: ۱۰ هزار و ۲۹۲

استان قزوین
مسعود پزشکیان: ۱۵۶ هزار و ۸۵۳
سعید جلیلی: ۱۶۶ هزار و ۸۵۲
محمدباقر قالیباف: ۵۱ هزار و ۸۱۱
مصطفی پورمحمدی: ۳ هزار و ۳۵۸

استان کرمان
مسعود پزشکیان: ۳۲۹ هزار و ۴۷۰
سعید جلیلی: ۴۷۷ هزار و ۵۸۹
محمدباقر قالیباف: ۲۱۵ هزار و ۸۹۲
مصطفی پورمحمدی: ۸ هزار و ۵۱۳
کل آراء: یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۸۶
میزان مشارکت: ۴۶ درصد

استان کهگیلویه و بویراحمد
مسعود پزشکیان: ۱۲۳ هزار و ۱۱۵ رای
سعید جلیلی: ۱۰۲ هزار و ۴۹۹ رای
محمد‌باقر قالیباف: ۵۶ هزار و ۶۵۴ رای
مصطفی پورمحمدی: یک هزار و ۵۱۸
کل آراء: ۲۸۲ هزار و ۲۱۸
‌مشارکت: ۴۶.۸ درصد

استان گلستان
مسعود پزشکیان: ۱۷۱ هزار و ۶۲۸
سعید جلیلی: ۱۰۳ هزار و ۲۲۲
محمدباقر قالیباف: ۴۳ هزار و ۱۲۵
مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۷۸۵
میزان مشارکت: ۴۱.۶

استان گیلان
مسعود پزشکیان: ۳۱۷ هزار و ۲۴۸ رای
سعید جلیلی:‌ ۲۱۶ هزار و ۳۳۹ رای
محمدباقر قالیباف:‌ ۹۰ هزار و ۱۹ رای
مصطفی پورمحمدی: ‌ ۶ هزار و ۷۵۹ رای ‌
کل آراء: ۶۵۶ هزار و ۹۳۶
مشارکت: ۳۲.۶ درصدی

استان لرستان
مسعود پزشکیان: ۲۳۴ هزار و ۷۲۱
سعید جلیلی: ۱۹۱ هزار و ۵۱۰
محمدباقر قالیباف: ۱۰۰ هزار و ۹۶۷
مصطفی پورمحمدی: ۴ هزار و ۳۹۵
کل آراء: ۵۴۰ هزار
میزان مشارکت: ۳۶ درصد

استان مازندران
مسعود پزشکیان: ۴۰۶ هزار و ۴۸۵
سعید جلیلی: ۴۴۸ هزار و ۳۰۸
محمدباقر قالیباف: ۱۳۲ هزار و ۱۵۱
مصطفی پورمحمدی: ۹ هزار و ۶۲۹
کل آراء: یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۷۰
میزان مشارکت: ۴۲.۳

استان همدان
مسعود پزشکیان: ۱۹۹ هزار و ۴۶۶
سعید جلیلی: ۲۶۶ هزار و ۸۷۵
محمدباقر قالیباف: ۷۶ هزار و ۵۸۳
مصطفی پورمحمدی: ۵ هزار و ۲۸۳
کل آراء: یک میلیون و ۴۸۱  هزار و ۴۸۳
میزان مشارکت: ۳۹ درصدی

استان یزد
مسعود پزشکیان: ۱۶۵ هزار و ۶۹۶
سعید جلیلی: ۲۱۳ هزار و ۵۱۳
محمدباقر قالیباف: ۳۵ هزار و ۶۸۰
مصطفی پورمحمدی: ۳ هزار و ۸۲۹
کل آراء: ۴۳۶ هزار و ۷۲۲
میزان مشارکت: ۵۸.۱۸

بیشترین و کمترین مشارکت در استان‌ها
در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعب شهری، ۲۴ هزار و ۱۱۸، ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعب ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ صندوق شعب سیار بود و ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌‌
آمار زیر نگاهی کلی است به اعداد مهم در مورد آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳:
– میزان مشارکت در کل کشور: حدود ۴۰ درصد
– مشارکت شهر تهران: ۲۳ درصد (حدود آمار مطرح شده)
– بیشترین مشارکت: خراسان جنوبی (حدود ۶۱ درصد)
– پایین‌ترین مشارکت: کردستان (حدود ۲۳ درصد)

نتایج نهایی انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳
سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج نهمین مرحله از شمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، محسن اسلامی صبح شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ اظهار کرد:  ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه شمارش شده است که شامل ۴۸۲ شهرستان می‌شود.
وی افزود: ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵رای شمارش شده است و ترتیب آرا به شرح زیر است:
– مسعود پزشکیان:  ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و۹۹۱ رای
– سعید جلیلی: ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸رای
– محمدباقر قالیباف: ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰رای
– مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶ هزار و ۳۹۷رای
وی با بیان این‌که « وزارت کشور نتایج آرای شمارش شده را به شورای نگهبان ارسال کرد» گفت: تایید صحت انتخابات به عهده شورای نگهبان است. بر اساس قانون و موارد قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ کدام از نامزدها نتوانستد اکثریت مطلق آرا را به دست آورند.
وی افزود: بدین ترتیب نفر اول و دوم به عنوان دارنده برترین آرای این دوره به شورای نگهبان معرفی می‌شوند و جمعه هفته آینده زمان برگزاری مرحله دوم خواهد بود. البته بعد از تایید شورای نگهبان.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم‌چنین گفت: از همه افراد و سازمان‌هایی که امنیت انتخابات را تامین کردند، تشکر می‌کنم.
 به این ترتیب مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه پیدا کردند.

By admin