با رای اعضای مجمع هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان، علیرضا محمدجعفری به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان امروز با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون، میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع که ۹ کاندیدا داشت، نتیجه انتخابات در دور اول به شرح زیر رقم خورد:
علیرضا محمدجعفری: ۱۵ رای
روح الله مظفری: ۱۴ رای

بدین ترتیب انتخابات به دور دوم کشیده شد و در دور دوم نیز ۲۹ عضو مجمع آرای خود را به شرح زیر به صندوق انداختند:
علیرضا محمدجعفری: ۱۶ رای
روح الله مظفری: ۱۳ رای

گفتنی است؛ در پایان انتخابات علیرضا محمدجعفری با رای اکثریت اعضای مجمع به عنوان رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان برای ۴ سال آینده انتخاب شد.

By admin