معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در عرصه محیط زیست هیچ بن بستی نداریم و در حوزه مجوزها و مبتنی بر تکنولوژی کار را پیش می‌بریم و اگر شما صنعتگران و مجموعه اقتصادی کشور مبتنی بر آخرین یافته‌های علمی و شرایط محیطی گام بردارید، حتما محیط زیست شما را حمایت می‌کند.

کرمان سلامت: علی سلاجقه در مراسم افتتاحیه دومین همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان «کرمان آیدکس۲۰۲۴» با اشاره به افتخارات این دیار کهن اظهار کرد: کرمانی‌های امروز نیز کریمانه و شهیدانه در بستر مکتب حاج قاسم کلیدواژه استقامت، پایمردی و شرف را بر تارک گیتی ثبت و حک می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به احصاء چالش‌های ده‌گانه جهان افزود: شش چالش محیط زیستی و چهار مورد دیگر به نوعی وابسته به محیط زیست است.

سلاجقه بیان کرد: نظریه مبتنی بر دانش بومیِ ایران این است که محیط زیست باید حفظ شود و توازن بین محیط زیست و توسعه به نحو مطلوب برقرار شود و این نظریه غالبی است که امروز دنیا آن را پذیرفته زیرا نظریه‌های دیگر محکوم به شکست است.

معاون رئیس جمهور گفت: براساس آخرین مطالعاتی که در کشورمان توسط وزارت بهداشت انجام شده، میانگین غلظت ذرات معلق در جو کشور ما شش برابر جهانی و دو و نیم برابر استاندارد ملی است.

وی اظهار کرد: میانگین ذرات معلق در استان کرمان در سال ۱۴۰۰ حدود چهار برابر استاندارد جهانی و دو برابر استاندارد ملی بوده است.

سلاجقه گفت: توسعه بی رویه موجب هزینه مردمی کشور ۱۱.۳ میلیارد دلار در سال شده و و بیش از ۲۶ هزار نفر را به علت بیماری‌های ناشی از ذرات معلق از دست می‌دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: آبخوان‌های استان کرمان تخلیه شده و میانگین فرونشست ۱۳ سانتیمتر در سال است که رتبه اول را در این زمینه در کشور دارد.

وی در ادامه سخنانش بیان کرد: دولت سیزدهم در راستای شعار سال بن بست‌ها را مبتنی بر علم و دانش، حذف کرده و تلاش کردیم انسان را با محیط زیست آشتیِ پایدار بدهیم و رابطه انسان و محیط زیست را به نحو مطلوب ترسیم کنیم.

سلاجقه افزود: در عرصه محیط زیست هیچ بن بستی نداریم و در حوزه مجوزها و مبتنی بر تکنولوژی کار را پیش می‌بریم و اگر شما صنعتگران و مجموعه اقتصادی کشور مبتنی بر آخرین یافته‌های علمی و شرایط محیطی گام بردارید، حتما محیط زیست شما را حمایت می‌کند.

معاون رئیس جمهور گفت: در میان همه استعلام‌هایی که از کشور گرفته می‌شود همیشه توپ را در محیط زیست می‌اندازند در حالی که این مجوز عالمانه است.

وی اظهار کرد: در طرف دیگر مجوز، تعهداتی خواسته شده که در حین و بعد از اجرای پروژه، فرآیند را بررسی و ارزیابی می‌کنیم و سعی می‌کنیم شرایط برای توسعه درخور فراهم شود.

سلاجقه در ادامه با اشاره به اینکه توسعه یافتگی کرمان در خور داشته‌های این استان نیست، گفت: سرمایه انسانی کرمان و پتانسیل‌های خدادادی این خطه در بسیاری از حوزه‌ها در کشور اول است، اما در چهره شهر و توسعه یافتگی به شایستگی اثر نگذاشته و امیدواریم همه با هم کرمان را در شان کرمانیان بسیازیم زیرا ظرفیت‌های فوق العاده‌ای دارد.

وی تصریح کرد: زیرساخت و منظر شهری اصلا منطبق با داشته‌های کرمان نیست و بیایید دست به دست هم داده و این پاره تن کشور را بسازیم.

By admin